3b493da97f4123c352e2c982dfee55fd1aabe077.jpg
《70亿人》是由Tomorrow Corporation开发的一款模拟经营类的独立游戏。当机器代替了人类,很多人面临着失业和家庭的危机,于是机器人为人类制造了一座可以容纳70亿人的办公大楼,并提供“高薪”。玩家需要做的就是经营好这栋大楼中的一切事物。

1aae0088325b4bf397c7b80c2aef05e0.jpg

回复评论获取下载地址,失效请留言反馈。

You must reply to this thread to see the hidden content.

 1. Aberdaron 1天前

  Thanks!

  回复
 2. www.asdfasdfasdf.ccomsafd.cn

  回复
 3. 范德萨范德萨 4天前

  21312321312

  回复
 4. gg 7天前

  THX

  回复
 5. 貓爺 10天前

  thanks

  回复
 6. ASTRO 10天前

  no link?

  回复
 7. ASTRO 10天前

  thx

  回复
 8. switch user 12天前

  thanks

  回复
 9. tre 13天前

  dsa

  回复
 10. 感谢 13天前

  感谢

  回复
 11. tgg 14天前

  Thx

  回复
 12. BoostIO 14天前

  THX

  回复
 13. TXZ 14天前

  不是码农能玩么

  回复
 14. thx

  回复
 15. lol 14天前

  thanks

  回复
 16. 123123123 15天前

  ·123123123

  回复

回复

昵称
邮箱
网址

支持打赏(Buy Me A Coffee)